Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: DÖVLESJÖ, 1114 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-08-17 Stoppdatum 2005-08-17
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt: 6530
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,9
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: