Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: DÖVLESJÖ, 1114 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-07-26 Stoppdatum 2006-07-26
Mängd (ton): 9,98 Kostnad totalt: 6796
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: