Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: DÖVLESJÖ, 1114 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-08-01 Stoppdatum 2007-08-01
Mängd (ton): 10,01 Kostnad totalt: 7092
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: