Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: DÖVLESJÖ, 1114 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-07-24 Stoppdatum 2008-07-24
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt: 7724
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: