Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: DÖVLESJÖ, 1114 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-08-19 Stoppdatum 2010-08-19
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt: 8740
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: