Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HOLMEVATTNET, 1116 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-08-19 Stoppdatum 2010-08-19
Mängd (ton): 55,00 Kostnad totalt: 48072
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: