Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TRANTJÄRN, 1126 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-08-18 Stoppdatum 1998-08-18
Mängd (ton): 3,45 Kostnad totalt: 2397
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: