Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TRANTJÄRN, 1126 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-07-31 Stoppdatum 1999-07-31
Mängd (ton): 3,19 Kostnad totalt: 2268
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: