Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TRANTJÄRN, 1126 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-08-04 Stoppdatum 2000-08-04
Mängd (ton): 2,93 Kostnad totalt: 2124
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: