Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TRANTJÄRN, 1126 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-08-24 Stoppdatum 2002-08-24
Mängd (ton): 0,76 Kostnad totalt: 605
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: