Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TRANTJÄRN, 1126 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-07-25 Stoppdatum 2006-07-25
Mängd (ton): 0,96 Kostnad totalt: 934
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: