Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TRANTJÄRN, 1126 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-08-07 Stoppdatum 2008-08-07
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt: 1106
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: