Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÄLSJÖN, 1129 Budgetår: 1989
Startdatum: 1989-03-15 Stoppdatum 1989-03-15
Mängd (ton): 34,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: