Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÄLSJÖN, 1129 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-10-12 Stoppdatum 1998-10-12
Mängd (ton): 9,70 Kostnad totalt: 4141
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: