Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÄLSJÖN, 1129 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-09-09 Stoppdatum 2002-09-09
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt: 5053
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: