Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÄLSJÖN, 1129 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-09-23 Stoppdatum 2004-09-23
Mängd (ton): 10,41 Kostnad totalt: 5372
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,8
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: