Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT180026, 06VAT180026 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-09-29 Stoppdatum 2001-09-29
Mängd (ton): 12,82 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: