Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGETJÄRN, 1142 Budgetår: 1995
Startdatum: 1995-09-10 Stoppdatum 1995-09-10
Mängd (ton): 4,20 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: