Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGETJÄRN, 1142 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-08-05 Stoppdatum 2000-08-05
Mängd (ton): 4,29 Kostnad totalt: 3109
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: