Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGETJÄRN, 1142 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-08-10 Stoppdatum 2001-08-10
Mängd (ton): 3,96 Kostnad totalt: 2981
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: