Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: RESTAD LÅNGEVATTEN, 1144 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-08-21 Stoppdatum 1998-08-21
Mängd (ton): 18,00 Kostnad totalt: 12498
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: