Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: RESTAD LÅNGEVATTEN, 1144 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-08-07 Stoppdatum 2000-08-07
Mängd (ton): 17,24 Kostnad totalt: 12496
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: