Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: RESTAD LÅNGEVATTEN, 1144 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-08-05 Stoppdatum 2004-08-05
Mängd (ton): 14,12 Kostnad totalt: 9757
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: