Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA EKEVATTNET, 1148 Budgetår: 1995
Startdatum: 1995-09-11 Stoppdatum 1995-09-11
Mängd (ton): 23,80 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: