Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA EKEVATTNET, 1148 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-07-31 Stoppdatum 1999-07-31
Mängd (ton): 23,25 Kostnad totalt: 16532
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: