Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA EKEVATTNET, 1148 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-08-06 Stoppdatum 2008-08-06
Mängd (ton): 17,01 Kostnad totalt: 19357
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: