Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA EKEVATTNET, 1148 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-08-06 Stoppdatum 2009-08-06
Mängd (ton): 17,13 Kostnad totalt: 24313
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: