Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA EKEVATTNET, 1148 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-08-06 Stoppdatum 2000-08-06
Mängd (ton): 23,81 Kostnad totalt: 17251
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: