Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA EKEVATTNET, 1148 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-08-09 Stoppdatum 2001-08-09
Mängd (ton): 22,33 Kostnad totalt: 16809
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: