Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA EKEVATTNET, 1148 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-08-27 Stoppdatum 2002-08-27
Mängd (ton): 16,20 Kostnad totalt: 12895
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: