Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA EKEVATTNET, 1148 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-21 Stoppdatum 2003-08-21
Mängd (ton): 18,30 Kostnad totalt: 14860
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: