Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA EKEVATTNET, 1148 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-08-04 Stoppdatum 2004-08-04
Mängd (ton): 15,86 Kostnad totalt: 10959
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: