Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VÄSTRA KNÄVATTEN, 1154 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-08-11 Stoppdatum 2001-08-11
Mängd (ton): 9,01 Kostnad totalt: 6532
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: