Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VÄSTRA KNÄVATTEN, 1154 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-11-08 Stoppdatum 2003-11-08
Mängd (ton): 8,64 Kostnad totalt: 7383
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: