Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VÄSTRA KNÄVATTEN, 1154 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-08-02 Stoppdatum 1999-08-02
Mängd (ton): 9,58 Kostnad totalt: 6869
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: