Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHTB010, 1156 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-10-06 Stoppdatum 2009-10-06
Mängd (ton): 30,22 Kostnad totalt: 52879
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: