Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMMUL005, 1158 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-09-27 Stoppdatum 1999-09-27
Mängd (ton): 1,97 Kostnad totalt: 1377
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: