Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMMUL005, 1158 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-12-04 Stoppdatum 2003-12-04
Mängd (ton): 2,10 Kostnad totalt: 2070
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: