Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMMUL005, 1158 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-11-05 Stoppdatum 2005-11-05
Mängd (ton): 1,90 Kostnad totalt: 2234
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: