Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMMUL005, 1158 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-09-30 Stoppdatum 2007-09-30
Mängd (ton): 1,96 Kostnad totalt: 2617
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: