Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMMUL005, 1158 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-11-16 Stoppdatum 2010-11-16
Mängd (ton): 1,97 Kostnad totalt: 2899
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: