Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FÄSJÖN, 1168 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-10-27 Stoppdatum 2010-10-27
Mängd (ton): 6,97 Kostnad totalt: 8810
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: