Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GRANKÄRRSVATTNET, 1169 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-08-21 Stoppdatum 2004-08-23
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 1574
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: