Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GRANKÄRRSVATTNET, 1169 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-09-10 Stoppdatum 2007-09-10
Mängd (ton): 2,04 Kostnad totalt: 1987
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: