Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GRANKÄRRSVATTNET, 1169 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-08-19 Stoppdatum 1999-08-19
Mängd (ton): 2,18 Kostnad totalt: 1438
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: