Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Eningsgren, 1170 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-04-28 Stoppdatum 1999-09-05
Mängd (ton): 39,40 Kostnad totalt: 17785
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: