Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Eningsgren, 1170 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-05-19 Stoppdatum 2003-11-12
Mängd (ton): 39,00 Kostnad totalt: 21176
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,8
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: