Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Eningsgren, 1170 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-05-14 Stoppdatum 2004-09-08
Mängd (ton): 39,04 Kostnad totalt: 21079
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 45,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: