Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Eningsgren, 1170 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-08-31 Stoppdatum 2005-08-31
Mängd (ton): 37,00 Kostnad totalt: 20350
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,9
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: