Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Eningsgren, 1170 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-08-03 Stoppdatum 2006-08-03
Mängd (ton): 2,02 Kostnad totalt: 1745
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: